Jappaleh Foundation is een Non-Gouvermentele-Organisatie zowel in Belgie, Nederland als in Gambia die zich voornamelijk concentreert op

ARMOEDEBESTRIJDING & HEALTH CARE IN WEST-AFRICA

Dit doen we onder andere door:

- het zorgen voor DRINKWATERVOORZIENINGEN;
- het bouwen van SANITAIRE INSTALLATIES;
- het bewust maken van de noodzaak van HYGIENE;
- het verstrekken van STUDIEBEURZEN & MICRO-KREDIETEN;
- het bevorderen van VOEDSELZEKERHEID & WERKGELEGENHEID o.a. door onze
AGRICULTUURPROJECTEN.

WATER FOR LIFE (Health Care)

Schoon DRINKWATER en goede SANITAIRE VOORZIENINGEN zijn essentiele voorwaarden voor de volksgezondheid en het voorkomen en bestrijden van ziektes en epidemieen. Slechts 1 op 2 mensen heeft toegang tot een of andere vorm van sanitaire voorzieningen. Drinkwater is een eerste vereiste voor de mens om te overleven, maar water betekent zoveel meer: betere persoonlijke hygiene, gezonder voedsel kunnen verbouwen en bereiden, reinigen, wassen en afwassen.

Sanitaire voorzieningen zorgen ervoor dat mensen bewust worden van de noodzaak van hygiene. Uitwerpselen, afvalstoffen en overtollig afvalwater (broedplaats voor allerlei insecten) dienen op een veilige manier gescheiden en geruimd te worden zodat ze geen ziektes kunnen overbrengen. GEEN OPEN RIOLEN MEER!

Met ons project WATER FOR LIFE werken wij mee aan het realiseren van de doelstellingen van de Verenigde Naties (VN). Deze doelen moeten een einde maken aan armoede, honger, ziektes (AIDS, Ebola, Malaria e.d.) moeder- en kindsterfte, ongelijkheid en milieuproblemen.

Ook de doelstelling van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO) om het aantal mensen dat toegang heeft tot zuiver water met de helft helpen te verminderen, werd door ons onderschreven. Wereldwijd zijn er 1,5 miljard mensen die geen drinkwater hebben. Als elke burger uit de meest welstellende landen een van deze burgers aan water helpt, dan kan deze doelstelling globaal gehaald worden. Wij maken werk van deze doelstellingen, helpt u ons helpen?

'Een enkeling kan het niet alleen, alleen velen die zich op het juiste moment met elkaar verenigen'. -Goethe-

ONS STUDIEBEURZENPROJECT (Education)

Dit is een van onze andere aandachtsgebieden om deze doelstellingen te halen en waar wij ons voor inzetten. De jeugd heeft immers de toekomst. Door onze stichting worden studiebeurzen verstrekt voor BEROEPSOPLEIDINGEN. Hierbij wordt vooral gekeken naar de behoeftes van het land. Zo gaat bijvoorbeeld onze voorkeur uit naar het opleiden van artsen, tandartsen, verpleegkundigen, landbouwingenieurs e.d.

Ook het zenden van artsen/specialisten (vrijwilligers) die in hun schaarse vrije tijd enkele weken naar Afrika gaan om hun kennis over te dragen aan de artsen daar wordt door ons geregeld.

Ons uitgangspunt hierbij is:
'Geef de mensen vis en ze hebben een dag te eten. Leer de mensen vissen en ze hebben te eten voor de rest van hun leven'.

DIVERSE PROJECTEN

Ook het inzamelen en verzenden van BRUIKBARE goederen zoals o.a. medische materialen, instrumenten, medicijnen, r├»┬┐┬Żntgenapparatuur, tandartspraktijken, tandartsmateriaal, huisraad, school- en schrijfbenodigdheden ... wordt door ons georganiseerd. Scholen hebben eveneens grote nood aan computers, laptops, Engelstalige boeken e.d.
Denkt u dat ons kan, of wilt u ons op de een of andere manier helpen? Laat het ons a.u.b. even weten. Alle hulp, in welke vorm dan ook, is van harte welkom.

Steunen mag en kan u ons ook door een bijdrage te storten op onze bankrekening in Belgi├»┬┐┬Ż met nummer BE82 7310 0352 0768 of in Nederland met nummer NL09 RABO 0153 6770 90. Bij voorbaat dank!

JAPPALEH FOUNDATION GARANTIE
Alle middelen geschonken door onze sponsors, bekomen uit eigen middelen of initiatieven, worden volledig ingezet voor het uitvoeren en realiseren van onze projecten.

Voor alle projecten die door ons worden uitgevoerd doen wij via onze stichting in Gambia een beroep op de plaatselijke bevolking en kopen wij lokale materialen. Mensen ter plaatse worden opgeleid ten behoeve van het onderhouden van de installaties zodat duurzaamheid kan worden gegarandeerd.

Namens de Gambiaanse bevolking 'JEREJEFF' - HEEL HARTELIJK DANK! [/b]
Jappaleh Foundation - I N T E R A C T I E F ©2018
Inmiddels is deze pagina bezocht door 12771 verschillende bezoekers!