ANBI 1600px breed

Jappaleh Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).


Contactgegevens en fiscaal nummer
Stichting Jappaleh Foundation Nederland
Postbus 220
5050 AE Goirle
T: +31(0)6 10 30 63 90
M: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
RSIN-nummer: 862 010 858
KVK 812 413 80


Statutaire doelstelling
Stichting Jappaleh Foundation Nederland heeft ten doel het verlenen onder welke vorm ook, van materiële, financiële, medische en morele steun aan humanitaire projecten, voornamelijk doch niet uitsluitend in ontwikkelingslanden, alsmede het afsluiten van contracten en het verrichten van opdrachten in overeenstemming met- en beperkt tot hetgeen in deze statuten of de wet is vermeld. De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.


Beleidsplan
De praktijk heeft ons geleerd dat, om onze lange termijndoelstellingen te verwezenlijken, wij het beste volgend programma in verschillende dorpen uit kunnen werken:

Jappaleh Foundation wil in gebieden waar de vrouwen en meisjes een aantal kilometers moeten lopen om water te halen, een (water-)pomp aanleggen. Daarnaast willen wij met behulp van het water dat hierdoor continu beschikbaar is een grootschalig ‘moestuinproject’ aanleggen (werkgelegenheid) zodat de inwoners van deze dorpen over voldoende voedsel beschikken voor eigen gebruik en een gedeelte van de oogst kunnen verkopen zodat zij tevens een inkomen (economie) hebben. De betrokkenen zullen door onze stichting in Gambia worden getraind in de bewerking van het land, het verbouwen en telen van groenten en het onderhoud van de waterpomp.

Malaria eist meer slachtoffers dan AIDS of tuberculose in Afrika. Elke minuut sterft een kind aan de gevolgen van malaria. Per jaar worden ruim 214 miljoen mensen ziek en sterven er 550.000 door malaria. Vooral de Afrikaanse kinderen worden getroffen. Ongeveer de helft van de wereldbevolking loopt het risico besmet te worden met malaria. In het bijzonder in de armste landen. In Afrika eist malaria een grote economische tol van 12 miljard US dollar per jaar. Kinderen jonger dan 5 jaar en zwangere vrouwen lopen het grootste risico ziek te worden en te sterven aan malaria.

De dodelijke vorm van malaria komt het meest voor in Afrika. Malaria wordt veroorzaakt door een parasiet en kan uitsluitend worden overgebracht van mens tot mens via een Anopheles muskiet. Malaria is gelukkig te voorkomen en te genezen.

Er zijn plannen om een medicijnfabriek op te starten in Afrika voor het maken van een anti-malaria medicijn, op basis van planten, dat verdeeld zal worden over heel West-Afrika.

Dit betekent dat wij 1.000 ha land en enkele boerenorganisaties nodig hebben voor het aanplanten en onderhouden van deze planten. Ook een fabriek, een kwaliteitscontrole laboratorium en een distributiecentrum zullen gebouwd dienen te worden.

Dit brengt opnieuw werkgelegenheid (inkomen) voor een groot aantal boeren maar ook komt dit de gezondheid van deze mensen ten goede. Subsidie hiervoor zal door ons aangevraagd worden bij alle mogelijke instanties, bedrijven, serviceclubs e.d. Er zullen door ons de nodige activiteiten worden ontplooid om sponsors/donateurs en subsidies hiervoor binnen te halen. Ook zorgen wij voor de nodige aandacht van onze projecten in de publiciteit.


Samenstelling bestuur
Bart van de Waal (Voorzitter)
Stefanie Walraven  (Secretaris)
Hetty van Doleweerd (Penningmeester) 
Het bestuur en medewerkers van Jappaleh Foundation voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit. 


Verslag van de recent uitgevoerde activiteiten

Een verslag van onze recent uitgevoerde activiteiten kan je hier downloaden.

Balans en resultatenrekening 2022
Je kan onze balans en resultatenrekening 2022 hier downloaden.

 

 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME